Zangles

ZANGLESSEN


In de les werken we aan een goede zangtechniek (met behoud van eigen ‘stemgeluid’), zodat je kunt zingen, zonder dat je hees wordt of bijvoorbeeld pijn krijgt tijdens het zingen.
Samen gaan we de mogelijkheden van je stem ontdekken en natuurlijk werken we ook aan interpretatie en voordracht.

De zanglessen zijn zowel voor amateurs als ook voor (semi-) professionals en voor alle leeftijden vanaf 7jr. 

Je kunt kiezen of je één keer in de week zangles wilt of om de week.

De prijzen staan in de tabellen hieronder.

Behalve de reguliere lessen worden er ook auditierainingen en workshops verzorgd, zoals bijvoorbeeld; 'samenzang' (meerstemmig zingen)

en 'muziektheorie'. 

Natuurlijk is het mogelijk om eerst een proefles te nemen. Bij vervolg is deze gratis, anders betaal je €10

Belangrijk vind ik dat je je in de les op je gemak voelt en dat er een sfeer van vertrouwen en rust is zodat je lekker ‘vrij’ kunt zingen.
Ik ga methodisch te werk volgens een leerplan, maar de lessen zullen per individu verschillen.

Iedereen is anders en heeft een eigen stem. Samen gaan we op zoek naar wat voor jou het beste werkt. Natuurlijk kun je zelf ook aangeven waaraan je wilt werken.
Met de juiste techniek en een goede interpretatie en voordracht kun je ook je publiek laten genieten.

TARIEVEN


Proefles

  • gratis bij vervolg; anders € 10,00 incl. BTW


Reguliere prijzen

  • Vanaf € 23,25 per half uur 
  • Vanaf € 33,15 per drie kwartier
  • Vanaf € 42,10 per uur

Bij wekelijkse lessen zijn er 36 lesweken

Bij tweewekelijkse lessen zijn er 18 lesweken

De opzegtermijn is 4 weken vòòr het aflopen van de betaatermijn. 

Betaal je bijvoorbeeld in 11 termijnen, dan heb je dus elke maand de mogelijkheid om op te zeggen.

Wil je weten wat de prijs

per les wordt;

vermenigvuldig dan je termijnbedrag met het aantal termijnen

bijvoorbeeld:

€ 214,89 x 2 termijnen = 429,78

en deel dit dan door het aantal lesweken

429,78 / 18 =

€ 23,87 per les

(voor tweewekelijks 30 minuten les, die je in 2 termijnen betaalt)

JEUGD CULTUURFONDS


Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kan het jeugdfonds sport & cultuur helpen en de lessen betalen.

Meer informatie hierover vind je op jeugd-cultuurfonds.

Methodiek


Mijn visie op muziekonderwijs


Muziekles kan naar mijn idee een middel zijn om; gevoelens te uiten, plezier te hebben, creativiteit te ontwikkelen en je eigen identiteit te ontwikkelen.

Als zanger/es gebruik je bij het maken van muziek je stem, lichaam, geest en repertoire.
Mijn leerlingen wil ik laten ervaren welke mogelijkheden hun stem, lichaam, geest en repertoire hen bieden en ik ga samen met de leerlingen op zoek naar uitbreiding van deze mogelijkheden.
Ik zie muziek als een subjectief begrip, dus kan ik niet ervan uitgaan dat leerlingen hetzelfde tegen muziek aankijken als ik.
Daarom vind ik een goede communicatie tussen docent en leerling een belangrijk aspect bij het lesgeven.

Type leerplan

Mijn leerplan heeft grotendeels een lineair-progressief karakter.

Ik vind dat je bij het zingen eerst een bepaald onderdeel onder de knie moet hebben alvorens aan het volgende onderdeel te beginnen.
Als je de eerste basisvaardigheden, zoals bijvoorbeeld een lage ademhaling, niet goed onder de knie hebt en doorgaat met zingen, bestaat de kans dat je stemklachten kunt krijgen.
Het is bovendien heel moeilijk om iets af te leren, als je al lang op een bepaalde manier gezongen hebt.

In mijn leerplan heb ik een fase-indeling gemaakt. Dit idee heeft natuurlijk betrekking op een 'model-leerling'. In werkelijkheid zal dit anders uitpakken. De fase-indeling is dan ook niet meer dan een handleiding. 


Iedere leerling is een individu en ik zou dus voor iedere leerling apart een hele methodiek kunnen schrijven. Deze methodiek is slechts een leidraad en bij de lessen zal ik naar datgene kijken wat een leerling op dat moment nodig heeft.

De opbouw van mijn lessen zal aangepast worden aan de individuele verschillen van de leerlingen, want een leerling kan bijvoorbeeld qua 'adem' al in fase 2 zitten, terwijl de zangoefeningen van fase 1 nog heel moeilijk voor hem/haar zijn.
Ik zal dan ook per leerling bekijken hoe we te werk zullen gaan in de lessen en mijn doelstellingen per leerling zullen ook verschillend zijn. De algemene doelstellingen wil ik wel graag handhaven in alle lessen.
Natuurlijk houd ik in de lessen ook rekening met de doelstelling van de leerling (wat wil de leerling leren).

Zo nu en dan behandel ik met leerlingen ook wel eens een nummer concentrisch. Dat wil zeggen, dat we het nummer eerst globaal doornemen en daarna steeds meer uitdiepen, maar de leerinhouden van het nummer dat gekozen is, zullen in de lijn van het lineair progressieve plan passen.

Algemene doelstelling


Voor het leren zingen stel ik als doel dat de leerling het volgende leert:
De leerling leert zingen met een goede techniek (gezond stemgebruik), een juiste interpretatie en muzikaliteit, met behoud van 'eigen stemgeluid'.
Hij of zij leert dus ook de interpretatie van een lied zelf te voelen en de leerling leert het nummer goed over te brengen op het publiek.
Van de leerling wordt ook verwacht dat hij of zij de samenhang kan zien, voelen en horen tussen goede techniek, een juiste interpretatie en een goede muzikale kennis.
Het is belangrijk dat de leerling uiteindelijk zelfstandig aan bovenstaande criteria kan werken.
Hier moet in de lessen op een prettige en verantwoorde manier naar toe gewerkt worden.